เมนูการใช้งาน

ติดต่อเรา

Header copia

ที่อยู่ : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

 

โทรศัพท์ 074-287083 โทรสาร 074-558838

แผนที่ : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา