เมนูการใช้งาน

ขั้นตอนการติดต่อเจ้าหน้าที่

Header copia
ขั้นตอนการติดต่อเจ้าหน้าที่

 1. การติดต่อเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อผ่านห้อง "บริการนักศึกษา" เท่านั้น 

 How1

 

 2. เตรียมข้อมูลสำหรับการติดต่อ และตรวจดูว่าเรื่องที่จะติดต่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท่านใด เบอร์โทรใด โดยดูหน้าโปสเตอร์เจ้าหน้าที่บริเวณกระจก

 Capture

 

 

 3. ใช้โทรศัพท์ติดต่อเบอร์ภายในที่ระบุ จำนวน 4 หลัก หากต้องการจากโทรศัพท์ภายนอก (โทรศัพท์พื้นฐาน/มือถือ) ให้กด 074-28XXXX ตามด้วยเบอร์ภายใน 4 หลัก 

how3